Your cart

No products in the cart.

Hierbij verklaar ik het volgende:

Ik ben Christen

De hogere ziel die in mijn lichaam huist is Christus

Mijn lichaam is mijn tempel van Christus

Mijn Christustempel mag niet worden bevuild door externe dogma’s en materie en dient rein te blijven van wetenschappelijke ideologie die niet tot mijn Christus geloof behoren

Alle redenen en regels om mij te weigeren op basis van mijn geloof is strafbaar en heeft consequenties voor degeen die hier geen eerbied voor heeft

Rames Sjambar