2e zegel verbroken

“Toen zag ik dat het lam het tweede zegel verbrak. En ik hoorde het tweede dier zeggen: ‘Kom!’ Ik zag nog een paard komen, een vuurrood paard.
De ruiter op het paard droeg een groot zwaard. Hij moest overal op aarde oorlogen beginnen, zodat de mensen elkaar zouden doden.”

De openbaring van Johannes

De situatie waarin we zijn gezet heeft een bijbelse gelaagdheid. Het boek der openbaringen van Johannes verhaalt over de vier ruiters van de Apocalypse. Zoals het in de evangelie staat zou je er niet onmiddellijk van uitgaan dat het een in scenario uitgedachte vertolking zou zijn, eerder een symbolische weergave van de dag des oordeels.
Maar stel dat het een werkelijkheid zou zijn, zouden we het dan kunnen herkennen?