1e zegel verbroken

En ik zag hoe het Lam het eerste zegel opende en ik zag een wit paard en hij die erop zat had een boog en hem was een Corona gegeven
De openbaring van Johannes

De situatie waarin we zijn gezet heeft een bijbelse gelaagdheid. Het boek der openbaringen van Johannes verhaalt over de vier ruiters van de Apocalypse. Zoals het in de evangelie staat zou je er niet onmiddellijk van uitgaan dat het een in scenario uitgedachte vertolking zou zijn, eerder een symbolische weergave van de dag des oordeels.

Het eerste zegel is verbroken, daar verschijnt de eerste ruiter gezeten op een wit paard. De ruiter heeft in zijn hand een boog. Op zijn hoofd draagt hij een… CORONA…