Nieuw magazine

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van een eigen magazine.
Er zijn verschillende goede redenen om een eigen magazine te maken.
De voornaamste is om een publicatieplatform te hebben voor kunstenaars en
dan met name de jonge kunstenaars die we in de striptekenklas hebben.

De laatste stripteken module is: ‘leer hoe je een krantenstrip maakt’

Hoe mooi is het als de leerlingen dan ook hun strip gepubliceerd terug zien.

Het streefdatum van verschijnen is 21 december 2016 !!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.